Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuglerud, Kristin Skeide
dc.contributor.authorLauritzen, Bent Håkon
dc.contributor.authorEide, Hilde
dc.date.accessioned2021-06-08T05:28:30Z
dc.date.available2021-06-08T05:28:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7860-475-5
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758391
dc.description.abstractProsjektet Innovativ rehabilitering i Indre Østfold har i løpet av fem år lykkes med å utvikle en modell for «Samfunnsbasert rehabilitering» med personen som mottar rehabilitering i sentrum for tjenestene som utvikles. De har også lykkes i å implementere modellen som en egen enhet for Rehabilitering, læring og friskliv i den nye storkommunen Indre Østfold. Rammeverk for «Community Based Rehabilitation -CBR” utviklet av WHO har inspirert utviklingen av rehabiliteringstjenestene i Indre Østfold. Modellen omfatter tverrfaglig rehabiliteringsteam, bruk av teknologi, dagtilbud, involvering av lokalsamfunnet, mestrings- og læringstilbud og sengeplasser for intensiv rehabilitering. Prosjektet har vist at det er mulig å koordinere komplekse rehabiliteringsaktiviteter i kommunal setting. Rehabiliteringsprosjektet erfarer at koordineringsarbeidet gir gevinster i form av tidlig igangsetting, mindre avbrudd og derved mer intensitet i rehabiliteringsforløpet. For å få til dette er både ledelse og et koordinerende tverrfaglig team TVT avgjørende. Prosjektet har arbeidet etter en iterativ/syklisk metodikk, først med testing og justering av elementer i småskala, og deretter utviklet og implementert tjenesten i ordinær drift. Prosjektet har etter vår mening gode løsninger på flere av de utfordringene som er skissert i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Enhet Rehabilitering, læring og friskliv er organisert under seksjon Behandling og mestring. Både tittel på enheten og plassering i kommunen peker mot at rehabiliteringstjenestene er sentrale i arbeidet med helsefremming og folkehelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;71
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectrehabiliteringen_US
dc.subjecthabiliteringen_US
dc.titleInnovativ rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering: Sluttrapport følgeevaluering; oppsummering av tjeneste og modellen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterneen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber75en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/