• Læringsbrett i begynneropplæringen 

      Pettersen, Henriette Brenne (Master thesis, 2022)
      Denne studien vil ta for seg temaet «læringsbrett i begynneropplæringen». Når barna begynner på skolen, har de med seg mange ulike erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. Barna har forventninger om å lære å lese, skrive og ...