• Fra traumebevisst teori til praksis – lederes erfaringer og behov 

   Gulliksen, Marianne Zetterstrøm (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Traumebevisst omsorg (TBO) gir kunnskap om hvordan vold og traumer kan påvirke utvikling, samt hvordan dette kan komme til utrykk gjennom atferd. Kompetanseprogram innen TBO har fokus på hvordan man kan avdekke, ...
  • Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå 

   Berglund, Carina (Master thesis, 2022)
   Koordinerte og helhetlige tjenester stiller store krav til samarbeid på tvers av forvaltningsnivå, og tidligere studier viser at det er en generell opplevelse av at samarbeidet har forbedringspotensial. Studien ser på hva ...