• Saksbehandlers skjønnsvurdering 

      Hansen, Helen Anette Wenaas (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Bakgrunn Norges helsetjenester er stadig i bevegelse. Tjenestetilbudene må justeres i takt med ny kunnskap som tilegnes. Velferdssamfunnet står ovenfor økt press når det kommer til å balansere brukernes behov ...