• Med livsmestring på timeplanen 

      Myhre, Kjersti Helene (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Mange unge strever med psykiske helseplager, og dette har ført til stor oppmerksomhet og bekymring nasjonalt og internasjonalt. WHO betegner skolen som en av de viktigste arenaene for å forebygge psykiske helseplager ...