• Fra traumebevisst teori til praksis – lederes erfaringer og behov 

      Gulliksen, Marianne Zetterstrøm (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Traumebevisst omsorg (TBO) gir kunnskap om hvordan vold og traumer kan påvirke utvikling, samt hvordan dette kan komme til utrykk gjennom atferd. Kompetanseprogram innen TBO har fokus på hvordan man kan avdekke, ...