Show simple item record

dc.contributor.authorVolleng, Daniel William
dc.date.accessioned2020-11-24T10:47:08Z
dc.date.available2020-11-24T10:47:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689299
dc.description.abstractI denne avhandlingen vil jeg utforske Frankfurterskolens vekst, fra sitt marxistiske utspring til den neomarxistiske, kritiske teorien de utformet i løpet av andre verdenskrig. Tekstens vil hovedsakelig være en idehistorisk granskning av Max Horkheimers filosofiske utvikling fra Dämmerung til Opplysningens Dialektikk, hvor jeg forsøker å forstå hans filosofi, og dens endring, i sammenheng med de historiske begivenhetene på 30-tallet og starten av 40-tallet. Jeg kommer også til å trekke inn andre medlemmer av Frankfurterskolen under enkelte emner og faser av historien hvor de er ekstra relevante, særlig Theodor W. Adorno som var medforfatter av Opplysningens Dialektikk, og arbeidet tett sammen med Horkheimer under den mest avgjørende fasen for deres filosofiske utvikling. Den viktigste historiske hendelsen for denne avhandlingen, er nazismens oppblomstring og maktovertagelse i mellomkrigstidens Tysklands. Fokuset vil allikevel være de idehistoriske konsekvensene av nazismen og Frankfurterskolens filosofi, og ikke de sosiopolitiske årsakene bak. Mitt forskningsområde er Frankfurterskolens ledende teoretikeres opplevelse av nazismen, og dens effekt på deres filosofi, ikke omvendt. Jeg har ingen intensjon om å skrive noe nytt om nazismen i seg selv, og har heller ikke tenkt å granske hvordan Frankfurterskolens teori om nazismen stemmer overens med realhistorien. Hovedfokuset er nazismens innvirkning på Frankfurterskolens idehistoriske utvikling som en ny marxistisk filosofi. Nazismen hadde åpenbart enorm betydning for Frankfurterskolens teoretiske vekst, både direkte som et interessepunkt for deres akademiske arbeid, men også indirekte som et vendepunkt i deres liv, som tvang de marxistiske jødene til å forlate hjemlandet, hvilket til slutt ledet dem til å krysse Atlanterhavet hvor de fikk oppleve den amerikanske kapitalismen. Spørsmålet jeg ønsker å utforske med denne avhandlingen er hvor omfattende deres teori endrer seg, og hvor stor betydning nazismen hadde for denne endringen. Var Frankfurterskolens filosofi en ren motreaksjon på nazismen, eller inneholdt deres filosofi grunnleggende selvmotsigelser som ville forårsaket en splittelse med ortodoks marxisme uansett? Avhandlingen vil som nevnt være sentrert rundt to primærtekster, og problemstillingen vil fremst og først bli besvart ved å analysere hvordan Horkheimers filosofi endrer seg fra den ene til den andre: Utgangspunktet ved starten av 30-tallet, og sluttproduktet av hans filosofi ved midten av 40-tallet. Hovedfokuset for teksten vil derfor være tolkning av den håpefulle kommunismen i Dämmerung, hvor kapitalistisk undertrykkelse blir forstått som et avvik fra opplysningstidens progressive tenkning, og Opplysningens Dialektikk, hvor både undertrykkelse og frigjøring blir forstått som to sider av samme sak; opplysningens dialektikk. I tillegg til hvordan, vil jeg også granske hvorfor Frankfurterskolen endrer seg, der hvor det foreligger tilstrekkelig med kildemateriale som grunnlag for spekulering. I denne sammenhengen er særlig Adornos brev til foreldrene relevante. Utenom enkelttilfeller hvor det finnes gode kilder som dokumenterer filosofenes sinnstilstand, vil det allikevel ikke være mulig å endelig fastslå nazismens psykologiske effekt. Men basert på Adorno og Horkheimers egne tekster; deres filosofiske arbeid og private brev, vil jeg allikevel forsøke å tolke nazismen påvirkning i en mer generell forstand, som et filosofisk konsept og historisk begivenhet. Nazismen vil da for det første bli analysert som et nytt element i Frankfurterskolens teori, som utfordrer og endrer på tidligere oppfatninger, og for det andre som en historisk bevegelse Frankfurterskolen både reagerer på, og er nødt til å tilpasse seg til gjennom historiens gang. Problemstillingen blir dermed hvor stor innvirkning nazismen hadde på Frankfurterskolen som en motivasjonsfaktor for teoretisk innovasjon, og om nazismen ledet til et avvik fra marxismens tradisjonelle kapitalismekritikk. Jeg vil derfor utforske forholdet mellom nazismen som historisk fenomen, og Frankfurterskolen som en filosofisk bevegelse, ved å analysere den teoretiske utviklingen, tolke dens tilknytning til historien, og drøfte betydningen av nazismen som en katalysator for Frankfurterskolens filosofi. Endringene i teorien jeg kommer til å gjennomgå, vil bli presentert i kronologisk rekkefølge og fordeles i tre hoveddeler: Utviklingens utgangspunkt, hovedpunkter og sluttprodukt. I avhandlingens del I vil jeg introdusere tematikken og gjennomgå Frankfurterskolens teoretiske utgangspunkt i Dämmerung. I del II vil jeg gjennomgå et lite utvalg av hovedpoeng og sentrale begivenheter fra den utforskede perioden, og sammenligne utviklingstrekkene med tidligere filosofi og den historiske konteksten. I del III vil jeg til slutt fordype meg i Opplysningens Dialektikk, og drøfte oppgavens funn i forhold til den nye filosofien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectFrankfurterskolenen_US
dc.titleFrankfurterskolens filosofi fra demring til opplysning. En studie av Horkheimers filosofiske utvikling fra Dämmerung til Opplysningens Dialektikk, med nazismen som bakteppe.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en_US
dc.source.pagenumber85en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record