Show simple item record

dc.contributor.authorToro Lisboa, Claudia Andrea
dc.date.accessioned2020-11-24T10:05:32Z
dc.date.available2020-11-24T10:05:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689276
dc.description.abstractBakgrunn: Ved Akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold pågår det et pilotprosjekt, der en oppgaveglidning fra anestesileger til spesialtrenede sykepleiere testes ut, ved at et utvalg sykepleiere opplæres i å sette ultralydveiledet nervus femoralisblokade på pasienter med påvist hoftebrudd, før operasjon. Mål: Denne masterstudien har hatt som formål å undersøke noen av disse pasientenes perspektiver som deltakere i dette pilotprosjektet, for å undersøke om oppgaveglidning i denne sammenhengen er vellykket, og å se om pasientenes tilbakemeldinger kan brukes i arbeidet med å forbedre behandlingen på Akuttsenteret. Metode: For å evaluere pasientenes erfaringer med opplæringsprosedyren for ultralydveiledet nervus femoralisblokaden, intervjuet jeg pasientene omtrent 24 timer etter smertebehandlingen. Pasientenes utsagn er kodet og fortolket i et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv, for å forstå pasientenes inntrykk, erfaringer og perspektiver. I studien er det sett på faktorer som påvirker pasientens grad av tilfredshet, opplevelse av smerte, stress og mestring, opplevd ventetid, samt hvor mye informasjon de satt igjen med, av den som ble gitt på akuttmottaket. Kommentarer om selve oppgaveglidningen er også tatt med. Resultat: Pasientene i denne studien var gjennomgående veldig fornøyd med måten de ble tatt imot på Akuttsenteret, og behandlingen de fikk der. Ingen har klaget på at det ble for lenge å vente, og alle mente de fikk god og rask effekt av smertebehandlingen. På spørsmål om hvordan de reagerte på at smertebehandlingen ble utført av en sykepleier, beskrev pasientene sykepleierne som «rolige», «profesjonelle», «veldig flinke» og «fantastiske» i måten de utførte smertebehandlingen på. Samtidig sa de fleste at de ikke hadde noe imot at dette ble gjort av en sykepleier, så lenge behandlingen ble gjort på en ordentlig måte, av en faglig dreven person. Konklusjon: Studien har vist at det er viktig å behandle pasientene individuelt, og ta hensyn til eventuelle utfordringer som mange eldre mennesker har, med tanke på mulig kognitiv svikt, spesielt hørsel og evnen til å bearbeide mye informasjon. Det å skape en trygg ramme rundt oppholdet på Akuttsenteret er viktig, omsorg, kommunikasjon og informasjon er sentrale begreper. Profesjonalitet blant helsearbeiderne er også med på å fjerne eventuell usikkerhet og redsel hos pasientene. Oppgaveglidning i den form som ble gjort her, har fungert godt, og viser at så lenge det blir gitt god opplæring, og at endringer forankres i tverrfaglig samarbeid og i sykehusets organisasjon, kan flere legeoppgaver gjøres av sykepleiere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectultralydveiledet nervus femoralisblokade (ULNFB)en_US
dc.subjectsmertelindringen_US
dc.titlePasientenes perspektiver i opplæring av ultralydveiledet nervus femoralisblokade. En studie om oppgaveglidning fra anestesileger til spesialtrenede sykepleiere.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber72en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record