Show simple item record

dc.contributor.authorTøllefsen Stølen, Tor-Erik
dc.date.accessioned2020-11-24T08:46:31Z
dc.date.available2020-11-24T08:46:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689227
dc.description.abstractEtter andre verdenskrig økte industrialiseringen i landet markant. Den økte industrialiseringen satte søkelys mot industribedriftenes forurensning og hvordan forurensningen påvirket lokalmiljøet. Dette førte etter hvert til store endringer i den norske befolknings syn på forurensning fra industri. Denne oppgavens formål er å utforske hvorfor det har oppstått strengere krav til industri i Norge i perioden fra andre verdenskrig og fram til omkring 1980-tallet. For å besvare tekstens problemstilling utforsker også teksten i hvilken grad lokalsamfunns holdninger knyttet til industrien har påvirket de offentlige rammevilkårene fra myndighetene. Hvorvidt man kan se eksempler på «industrivennlige» samfunn som har ført til mindre restriksjoner for bedrifter, samt når oppstår det en konsekvent nasjonal linje fra statlige myndigheter. For å finne svar på forskningsspørsmålene har det blitt foretatt studier av lokale og nasjonale medier i samhold med oppgavens tre studieobjekter; Sauda smelteverk i Sauda, PEA i Porsgrunn og Øye smelteverk i Kvinesdal. Studien viser for det første at lokalsamfunnsholdninger knyttet til industrien har spilt en stor rolle i utformingen av myndighetenes rammevilkår rundt industri. For det andre har teknologisk utvikling og økt kunnskap rundt forurensnings innvirkning på naturen ført til strengere krav ovenfor industrien. For det tredje kan en i spesielle tilfeller som i Kvinesdal anta at «industrivennlige» samfunn har ført til mindre restriksjoner for bedriftene. For det fjerde viser studien det oppstod et tydelig ønske fra myndighetene sin side rundt 1970-tallet om å etablere nasjonal kontroll over utslipp fra industrien og på slutten av 1980-tallet var nasjonal kontroll i startfasen av å bli tydelig etablert. I videre forskning vil det være aktuelt å se på funnene i denne studien i sammenheng med klimadimensjonen som har preget miljøvernsdiskusjonen de siste 30-årene og som er like aktuelt i dag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectnorsk smelteverkindustrien_US
dc.subjectmiljøreguleringen_US
dc.titleMiljøregulering i norsk industri ca. 1945-1980. En studie av tre bedrifter i norsk smelteverkindustri.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en_US
dc.source.pagenumber100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record