Show simple item record

dc.contributor.authorSolbakken, Siri Hauge
dc.date.accessioned2020-08-05T12:01:10Z
dc.date.available2020-08-05T12:01:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670955
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har undersøkt hva skaperglede er og hvordan skaperglede kan komme til uttrykk og utfolde seg ved å jobbe i et skaperverksted. Overordnet del av det påtroppende læreplanverket – verdier og prinsipper for grunnskoleopplæringen (Utdanningsdirektoratet, 2017) og spesielt punkt 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang står sentralt som utgangspunkt denne avhandlingen som lyder; «Hva karakteriserer skaperglede, hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk i arbeid med skaperverksted?» Undersøkelsen startet med eget skapende arbeid i skaperverksted, og deltakelse på ulike skaperkonferanser. Dette er en kvalitativ studie, hvor det er brukt Designbased research som metodologi. Dette innebærer å nærme seg problemområdet fra flere ulike innfallsvinkler, hvorav jeg har gjennomført dybdeintervjuer, case studier av elever i videregående skole og autoetnografisk undersøkelse av egen skapende prosess. Ved å tilnærme meg med problemstillingen med bruk av ulike undersøkelsesmetoder, ønsker jeg å oppnå en dypere forståelse av problemområdet. Målet med undersøkelsen har både vært å forstå begrepet skaperglede, forstå mer om hvordan skaperglede kan komme til uttrykk i arbeid i skaperverksted og hvordan man kan tilrettelegge for at elever kan få utfolde skaperglede. Gjennom eget skapende arbeid forstod jeg mye om min egen skaperglede, dette sammenlignet jeg med elever og veiledere i skaperverksted gjennom case-studie og intervjuene. Jeg fant ut at skaperglede har mange likhetstrekk med kreativitet, og ved å tilrettelegge for gode kreative prosesser øker skapergleden. Det er også viktig å oppleve stor frihet i arbeidet, men samtidig ha tydelige rammer, for å oppnå skaperglede. Disse funnene tar jeg meg med i fortsettelsen av å utvikle min egen og elevers skaperglede. I eget skapende arbeid har jeg jobbet med utprøvinger i skaperverksted, samt illustrasjoner, grafiske trykk og håndbundne bøker som uttrykk for skaperglede.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectskapergledeen_US
dc.subjectskaperverksteden_US
dc.subjectutforskertrangen_US
dc.subjectskapende arbeiden_US
dc.titleSkaperglede i skaperverksted: Hvordan kan skaperglede komme til uttrykk og utfolde seg i et skaperverksted?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright: the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber153en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record