Show simple item record

dc.contributor.authorMyhrer, Jon Are
dc.date.accessioned2020-06-29T11:49:40Z
dc.date.available2020-06-29T11:49:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659882
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes det gjennom strukturerte intervjuer hvordan lærere oppfatter anvendelse av fargelære i undervisning i KDA, og hvordan ulike fargeperspektiver er aktive i egen maleriprosess. Fem intervjuer med lærere i KDA ble tematisk analysert og kodet etter temaene i den didaktiske relasjonsmodellen, med tilhørende underkategorier. På tvers av disse kodene fremkommer det funn innenfor tre hovedkategorier, med ulike perspektiver for anvendelse av fargelæren i undervisning, allmenndidaktiske elementer i fargeundervisning og rammefaktorer for fargeundervisning. De ulike perspektivene for anvendelsen av fargelæren ble videre utgangspunkt for egen maleriprosess, der det ble undersøkt hvilke fargeperspektiver som fremkom, og hvordan disse var aktive i ulike faser av prosessen. Gjennom en tematisk analyse av egne loggbeskrivelser av prosessfremgangen, fremkommer det tre fargeperspektiver: farge som komposisjon, farge som stil og farge som emosjon. Ut fra videre analyse av faser i maleriprosessen, kommer det frem det to hovedfaser, komponerings- og emosjonsfasen og korrigerings- utarbeidelsesfasen, der ulike fargeperspektiver er virksomme. For å fremstille helheten av maleriprosessen og relasjonen mellom de ulike fargeperspektivene, ble det utarbeidet en prosessmodell kalt Fargerelasjonsmodell for maleriprosess. Fargeperspektivene fremkommer i modellen som ulike delintensjoner som virker sammen i en helhet. Gjennom veksling mellom konstruksjons- og refleksjonsfaser tydeliggjøres fargeintensjonene, og progresjonen i prosessen. Modellen kan gi et grunnlag for å være bevisst på når og hvordan ulike fargeperspektiver er aktive i en maleriprosess, og være et hjelpemiddel for lærere i planleggingen av elevenes prosesser i fargeundervisning. I oppgaven drøftes anvendelse av prosessmodellen opp mot fargedidaktikk og kunstfaglige prosessmodeller.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectfargelæreen_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectKDAen_US
dc.subjectfargeundervisningen_US
dc.titleFargeperspektiver og fargedidaktikk: En studie av anvendelse av fargelære i undervisning i KDA og i egen maleriprosessen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright: the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber170en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record