Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNielsen, Christine Nordli
dc.date.accessioned2020-06-29T11:24:18Z
dc.date.available2020-06-29T11:24:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659866
dc.description.abstractI dette masterprosjektet valgte jeg å tilnærme meg det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring på ulike måter. Jeg ville undersøke på hvilke måter en skapende prosess kan utforske meninger og følelser rundt en utfordrende livssituasjon. Jeg ville også utforske på hvilke måter dialog om kunst kan belyse utfordringer i egen samtid. For å kunne gå inn i dette temaet har jeg sett på hvordan folkehelse og livsmestring blir definert i den nye læreplanen. (Utdanningsdirektoratet,2019). Dette er et tema jeg mener kan behandles med kunst som inngangsportal. For å finne svar på problemstillingen På hvilke måter kan skapende prosesser utforske meninger og følelser rundt en utfordrende livssituasjon? ville jeg bygge på det nære og personlige innenfor kunsten, der egne erfaringer og følelser er utgangspunkt for utøvende kunst. Gjennom vevnader som medium og assistert befruktning som tematikk, gikk jeg inn i denne problematikken. Dette prosjektet plasserte jeg innenfor Gunnar Danbolts (1999) uttrykksteori og resepsjonsteori. I eget skapende arbeid hadde jeg fokus på uttrykksteorien og tankeprosesser som oppstod mellom meg som skaper og materialet og uttrykket i det estetiske arbeidet. For å finne svar på den andre problemstillingen På hvilke måter kan dialog om kunst belyse utfordringer i egen samtid? Gjorde jeg en undersøkelse i en 10. klasse. Jeg utførte undersøkelsen med elevene på 10. trinn gjennom en samtale. Samtidskunst kan være en hensiktsmessig inngangsport både fordi kunst kan belyse utfordringer i egen tid og bidra til samfunnskritikk. I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal utvikle evne til skapende tankeprosesser og praktisk problemløsing. Elevene skal få verktøy til å utforske meninger, ideer og følelser og til å uttrykke seg gjennom ulike formater og arenaer (Utdanningsdirektoratet, 2019). Jeg mener at samtidskunst er godt egnet for å ta for seg dette. Til klasseroms undersøkelsen har jeg, gjennom resepsjonsteorien, søkt etter relevante kunstnere og kunstverk som tar for seg aktuelle temaer og presentert disse utvalgte kunstnere og noen av deres verk som spiller på temaer innenfor folkehelse og livsmestring. Mine undersøkelser har vist at gjennom å jobbe med en tankeprosess der meninger og følelser rundt en vanskelig livssituasjon problematiseres, kan en erkjennelse av følelser en har vært igjennom, oppstå gjennom assosiasjoner og formalestetiske virkemidler. Ved å forsøke å uttrykke disse meningene og følelsene visuelt, kan det oppstå en nærhet og en distanse til tematikken, gjennom en indre dialog. Ved at elevene snakket om kunsten de ser, ut fra sin forforståelse og gjennom dialog, kan elevene spille på lag via ulike tilnærminger til kunsten. Undersøkelsen kan tyde på at det skapes en avstand mellom kunsten og elevene, da elevene ikke snakker om seg personlig, men om kunsten. Dermed blir ikke tematikken personlig. Kunsten kan da bli et bindeledd for å kunne ta opp tematikk innenfor folkehelse og livsmestring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.subjectlivsmestringen_US
dc.subjectskapende prosesseren_US
dc.subjectkunsten_US
dc.subjectsamtidskunsten_US
dc.titleÅ veve fram følelser: Dialog gjennom kunst, om utfordringer i vår samtiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright: the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber161en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel