Show simple item record

dc.contributor.authorKindberg, Kari
dc.date.accessioned2020-05-11T11:25:29Z
dc.date.available2020-05-11T11:25:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2653885
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker sammenhengen mellom tidsbevissthet og materialitet. Undersøkelsen er i hovedsak todelt. Den har en teoretisk og en Praktisk del. Den teoretiske delen av oppgaven presenterer et utvalg filosofiske og fenomenologiske teorier om tid og materialitet, og retter seg mot å undersøke og diskutere en sammenheng mellom disse teoriene. Sentralt er hvordan ulike tidsbevisstheter i ulik grad gir plass til materialitet, og hvordan menneskers kobling til Moderne datateknologi kan endre vår måte å forholde oss til både tid og materialitet. Dette på grunn av datateknologiens øyeblikkelige og immaterielle karakter. Tid som en Måte å skape avstand på oppheves når datateknologien, uten motstand og på en komprimert og øyeblikkelig måte, bringer det som er langt borte like nært som det som er nært. Det venner oss til å kreve hurtighet, forvente motstandsløshet og favorisere synssansen. Bruk av datateknologi svekker derfor trolig våre mimetiske evner; vår forståelse for fjernhet, våre evner til å dvele ved tingene, innstille oss med fortrolig oppmerksomhet og til å respektere og håndtere våre materielle omgivelser. Den praktiske delen av oppgaven retter seg mot å undersøke hvilke sammenhenger jeg finner mellom egen tidsbevissthet og materiale leire. Gjennom leiretrykking i gipsform og remodellering, sammenstilling av komponenter fra datateknologi, glasering og rakubrenning, undersøker jeg med en fenomenologisk tilnærming tidsprosessene som frembringer mine objekter; tiden som materiale og hvordan den fremtrer i min bevissthet i interaksjon med leira. Bystene jeg lager kan forstås som et bilde på at vi mennesker i økende grad interagerer med, vender vår oppmerksomhet mot og tar i bruk datateknologi. De er også et bilde på en tilstivnet tidsbevissthet. Et øyeblikkelig og komprimert forhold til tiden. Undersøkelsens funn drøftes til slutt i lys av det teoretiske innholdet. Didaktiske refleksjoner står her sentralt, med resonnementer om læring og betraktninger som understreker viktigheten av å prioritere og styrke kunst og håndverksfaget i skolen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjecttidsbevisstheten_US
dc.subjectmaterialiteten_US
dc.subjecttiden_US
dc.subjectdatateknologien_US
dc.titleTid for materialitet: En undersøkelse av sammenhengen mellom materialitet og tidsbevisstheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright: the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber217en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record