Show simple item record

dc.contributor.authorStetzer, Karina
dc.date.accessioned2020-02-14T08:35:39Z
dc.date.available2020-02-14T08:35:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2641672
dc.description.abstractASK-brukere møter språkmiljøet med sine forutsetninger og kan derfor ha behov for flere tilrettelegginger og tilpasninger i barnehagen. Hensikten med studien er å få kunnskap om, og et innblikk i barnehageansattes erfaringer og perspektiver rundt hvordan det tilrettelegges for å fremme kommunikasjon og sosial samhandling mellom ASK-brukerne og de jevnaldrende barna. Studiens problemstilling er: Hvordan kan barnehageansatte fasilitere for kommunikasjon, sosial samhandling og lek mellom barn som bruker ASK og deres jevnaldrende? Problemstillingen i studien åpner for empirisk undersøkelse, da fokuset rettes mot de ansattes erfaringer og perspektiver om hvordan de opplever kommunikasjon, sosial samhandling og lek, samt hvordan dette kan legges til rette for og fremmes i barnehagen. Studien er forankret i en kvalitativ tilnærming, der det benyttes kvalitativt forskningsintervju som datainnsamlingsmetode. Studien er videre forankret i et sosiokulturelt perspektiv, og innhentet empiri er bearbeidet og analysert gjennom litteratur om blant annet språkmiljø, kommunikasjon og lekemiljø. Funnene i studien viser hvordan de ansatte tilrettelegger for et godt språkmiljø, der de ser viktigheten av at ASK-brukerne opplever å være en del av fellesskapet i barnehagen. For å fremme kommunikasjon og sosial samhandling viser funnene at det er av betydning at jevnaldrende barn og voksne i barnehagen behersker de ulike kommunikasjonsformene og kommunikasjonsverktøyene. De jevnaldrende barna blir sett på som ressurser i kommunikative samspill. Videre viser funnene viktigheten av at de ansatte har kunnskap og kompetanse om ASK og NMT, og at de bruker NMT aktivt i hverdagen for å holde disse kunnskapene ved like. Det viser seg at flere av ASK-brukerne henvender seg mest til kommunikasjonspartnerne de er vant til å bruke tegnstøtte med i hverdagen. Flere av funnene viser også at ASK-brukerne har behov for å bli omgitt av mengder med både ord og håndtegn, og at kommunikasjonsverktøyene bør være lett tilgjengelig, både inne og på barnehagens uteområde. Flere av ASK-brukerne har et behov for at voksne hjelper dem inn i sosial samhandling og lek, der de støtter og veileder underveis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectbarnehageren_US
dc.subjectASKen_US
dc.titleKommunikasjon og sosial samhandling mellom barn som bruker ASK og deres jevnaldrende.en_US
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie av hvordan barnehageansatte kan fasilitere for kommunikasjon, samhandling og lek mellom barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon og jevnaldrende barn.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber88en_US
dc.description.localcodeMPED-SPPED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record