• Lagmenn og samfunn 

      Vikan, Asbjørn Einar (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven handler om lagmenn i kongedømmet Norge i middelalderen, med spesielt fokus på byen Tønsberg. Målet er å undersøke lagmennenes sosiale posisjon i samtiden, og eventuelt hvordan dette endret seg i løpet av ...