• Offentligheden er Aanden af vor Constitution 

      Ness, Louise (Master thesis, 2023)
      Denne masteren har undersøkt opposisjonsavisen Patrouillen, og hvilken påvirkning den hadde på den politiske offentlige samtalen. For å finne ut av dette har jeg tatt for meg en rekke utgaver av Patrouillen, samt sett på ...