• Farsunds Sjøfartshistorie 

   Arnesen, Knut Roger (Master thesis, 2023)
   Denne mastergradsavhandlingen undersøker hvilke fortrinn Farsunds sjøfartsnæring besatt i perioden mellom 1880 og 1938, som resulterte i en kraftig utvikling i byens maritime næring. I løpet av denne perioden gikk Farsund ...
  • Jugoslavia og akademisk uenighet: En komparativ analyse av Jugoslavisk litteratur i lys av statens oppløsning 

   Zulic, Haris (Master thesis, 2023)
   Hovedfokuset i denne oppgaven var å analysere litteratur som er skrevet om oppløsningen av Jugoslavia. Det er primært faktorene som bidro til oppløsningen som har blitt analysert. Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å undersøke ...