• Den norske hvalfangerforening. Etablering og de første virkeår 

      Frøyen, Stian Odberg (Master thesis, 2022)
      Denne mastergradsavhandlingen tar for seg «Den norske hvalfangerforening», som var en organisasjon som ble dannet i 1912 av sentrale hvalfangstredere i Norge. Hensikten til oppgaven er å undersøke hvorfor foreningen ble ...