Show simple item record

dc.contributor.authorSkretteberg, Wenche Helen
dc.date.accessioned2019-11-19T09:14:26Z
dc.date.available2019-11-19T09:14:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629205
dc.description.abstractDelirium er en akutt kognitiv endring, preget av desorientering, svekket oppmerksomhet og endret bevissthet. De viktigste risikofaktorene for å utvikle delirium er høy alder og demens. Sykehjemspopulasjonen antas å være en sårbar gruppe for utvikling av delirium, men forekomsten av delirium i sykehjem er dårlig kartlagt. Hensikten med denne studien var å kartlegge forekomsten av akutte hendelser og delirium hos personer bosatt ved tre norske sykehjem i løpet av en periode på to måneder. Studien var en prospektiv kohortstudie, som inkluderte 145 personer med langtidsplass på sykehjem. Demografiske data ble innhentet for alle inkluderte pasienter. Tegn til delirium ble registrert hos pasienter som opplevde endret helsetilstand som medførte legekontakt. Delirium ble registrert ved bruk av verktøyet Confusion Assessment Method. I prosjektperioden på to måneder inntraff 77 akutte hendelser som medførte legekontakt. Disse hendelsene var fordelt på 57 pasienter. 34 av de 145 inkluderte pasienter (23,4%) utviklet delirium. Polyfarmasi, multimorbiditet, og tilstedeværelse av angst eller depresjon, var assosiert med økt risiko for delirium. Fast bruk av benzodiazepiner var en selvstendig risikofaktor for utvikling av delirium. Infeksjoner var den vanligste utløsende årsak til delirium i denne studien. Resultatene viser at akutte hendelser som medførte legekontakt var hyppig forekommende i sykehjem, og over halvparten av pasienter som opplevde slike episoder, utviklet delirium.Det er behov for økt fokus på delirium i sykehjem, for å kunne forebygge, diagnostisere og behandle delirium.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectsykehjemspasienternb_NO
dc.subjectdeliriumnb_NO
dc.titleDelirium i sykehjem.nb_NO
dc.title.alternativeForekomst og risikofaktorer for delirium hos sykehjemspasienter.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record