Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre-Nilsen, Kine
dc.date.accessioned2019-11-19T08:51:34Z
dc.date.available2019-11-19T08:51:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629189
dc.description.abstractLangvarige, ikke-maligne smerter er en tilstand som har stor innvirkning på befolkningens helse. Det anslås at opp mot 50% av eldre over 65 år har perioder med langvarige smerter. Det er rimelig å anta at andelen eldre som mottar kommunale helsetjenester har en høyere forekomst av langvarige smerter, da de har en større grad av skrøpelighet og multimorbiditet enn befolkningen forøvrig. Hvordan eldre pasienter med langvarige, ikke-maligne smerter opplever møtene med helsepersonell i kommunehelsetjenesten, er lite utforsket. Hensikten med denne studien var å undersøke nettopp dette. Studien benyttet kvalitativ metode, og har et utforskende og beskrivende design. Seks semistrukturerte dybdeintervjuer ble benyttet som datainnsamlingsmetode. Intervjuene ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse, inspirert av Graneheim og Lundman. Studien avdekket at informantene beskrev opplevelser av møter med helsepersonell som kunne forstås som gode og kalde møter. Hovedfunnet i studien viste viktigheten av personlig kontakt mellom helsepersonellet og pasient, som er preget av omsorg, empati og engasjement. Samtidig viste studien at informantene hadde mange beskrivelser på møter med motsatt opplevelse. Det gode møtet innebar å bli møtt med interesse, forståelse og medisinsk hjelp. Det kalde møtet innebar å bli møtt med manglende respekt og forståelse, manglende veiledning, informasjon og støtte og det å bli møtt uten engasjement. Studien viste at det trengs økt kunnskap om å møte eldre med langvarig, ikke-malign smerte i kommunehelsetjenesten og at organiseringen av gode helsetjenester til pasienter med langvarige smerter bør prioriteres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectkommunehelsetjenestennb_NO
dc.subjecteldre pasienternb_NO
dc.titleLangvarig smerte i kommunehelsetjenesten.nb_NO
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie med utforskende beskrivende design om hvordan eldre pasienter med langvarig, ikke-malign smerte opplever å bli møtt av helsepersonell.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record