Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLie, Camilla
dc.date.accessioned2019-11-14T13:40:25Z
dc.date.available2019-11-14T13:40:25Z
dc.date.copyrightCopyright the Author
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628592
dc.description.abstractNational Early Warning Score (NEWS) er et observasjonsverktøy som består av 6 fysiologiske parametere med referanseverdi. NEWS benyttes på en strukturert måte for å identifisere tidlige tegn på sykdom eller forverringer i helsetilstand. Ved utregning av NEWS gis det en total score. Ved økt NEWS-score følger en veiledning for ny vurdering eller anbefaling om kontakt med annet helsepersonell. NEWS implementeres i primærhelsetjenesten i forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen ”Tidlig oppdagelse i forverret tilstand”. Hensikten med denne studien er å utforske hvilke erfaringer sykepleiere i primærhelsetjenesten har ved bruk av NEWS. Studien har et kvalitativ utforskende design med en fenomelogisk tilnærming. Det ble gjennomført 6 semi-strukturerte intervju av 3 sykepleiere fra institusjon og 3 sykepleiere fra hjemmetjeneste i primærhelsetjenesten i Vestfold. Teorigrunnlaget er lagt på bakgrunn av relevante nasjonale og internasjonale studier, faglitteratur og stortingsmeldinger. Samhandlingsreformen har ført til en forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten med et økt ansvar for befolkningens helsetilbud. Med økende andel pasienter med mer sammensatte og komplekst sykdomsbilde med økt tjenestebehov vil en konsekvens være et større behov for sykepleiere med klinisk kompetanse. NEWS kan bidra til at sykepleierne har et verktøy som bidrar til økt observasjonskompetanse og til å følge opp pasientenes helsetilstand. Resultat Hovedfunnviser til at NEWS bidrar til en økt trygghet og styrker sykepleierne i beslutningsprosesser. NEWS kan ikke benyttes alene som en sjekkliste, men vurderes sammen med pasientens klinikk og helsehistorie til en helhet. NEWS bidrar til at sykepleierne opplever at de har fått en økt påvirkningskraft når de kommuniserer med annet helsepersonell. Ved bruk av NEWS opplever sykepleierne at de er i forkant fordi de oppdager endringer før de fremtrer klinisk. Ved høy NEWS-score kan det se ut til at sykepleierne legger mest vekt på pasientens tilstand når de skal ta vurdering om lege må tilkalles.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectprimærhelsetjenestennb_NO
dc.subjectNational Early Warning Scorenb_NO
dc.titleSykepleiernes erfaringer ved bruk av NEWS i primærhelsetjenesten. Ser du noe, gjør du noe og, ikke sant?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
cristin.fulltext


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel