Show simple item record

dc.contributor.authorQvam, Marie Helseth
dc.contributor.authorMajid, Javeria
dc.date.accessioned2019-09-27T09:53:48Z
dc.date.available2019-09-27T09:53:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619115
dc.description.abstractNew product development (NPD) er prosessen fra utvikling til lansering av et nytt produkt. Teknologien har gjort det mulig for bedrifter å samle data for å oppnå kundeinnsikt som vil resultere i datadrevne beslutninger for å oppnå NPD-suksess. Big data analytics blir brukt av bedrifter til å følge informasjonsflyten og analysere store mengder data til å gi verdifull informasjon som kan brukes til å oppnå konkurransefortrinn. Andre faktorer som kan påvirke NPD er blant annet cross-functional integration (CFI), som handler om informasjonsflyten og kommunikasjon i de ulike prosessene i arbeidet med NPD, og market pressure som innebærer bedriftens insentiver til å forbedre eller utvikle sine produkter avhengig av det presset de føler fra kunder og konkurrenter. Forskningsspørsmålene våre er da «Hvilken betydning har det for norske bedrifter å implementere big data i deres NPD-prosesser?» og «Hvilken betydning har vektlegging av cross-functional integration og market pressure i norske bedrifters NPD-prosesser?». For å finne svar på forskningsspørsmålene våre har vi valgt å gjøre en kvalitativ studie, nærmere bestemt en case-studie. Vi gjennomførte intervjuer med to nøkkelinformanter fra to ulike bransjer. Datainnsamlingen ga oss varierte og interessante funn mellom Case A og B. En av de tydeligste forskjellene er hva som legges i NPD, altså hvordan denne prosessen foregår hos dem. Mens Case A utvikler alle produkter selv, setter Case B sammen kolleksjoner av innkjøp basert på trend. Felles for begge caser er at big data hovedsakelig utnyttes ved markedsføringen og lanseringsfasen av NPD-prosessen. I forhold til CFI er det Case A som gjør mest på dette området og det virker som at det er Case A som også føler mest market pressure.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudiemarkedsføringnb_NO
dc.titleImplementering av big data i new product developmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Author(s)nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record