• Peritoneal dialyse og samvalg. 

      Håheim, Veronica (Master thesis, 2020)
      Antallet pasienter med nyresvikt øker i Norge ettersom befolkningen blir eldre og antall livsstilssykdommer øker. Flere trenger nyreerstattende behandling (dialyse). For pasienter med nyresvikt i siste stadium er valg av ...