Show simple item record

dc.contributor.authorKvelle, Anne Kathrine
dc.contributor.authorBerg, Sonja
dc.contributor.authorGjone, Merete
dc.date.accessioned2019-02-12T13:14:21Z
dc.date.available2019-02-12T13:14:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585043
dc.description.abstractI den kommunale helse- og omsorgsektoren har det de siste årene vært et økt fokus på innovasjon for å møte fremtidige utfordringer som denne sektoren antas å stå overfor. Gjennom vårt arbeid som ledere innen kommunale helse- og omsorgstjenester, kombinert med vår masterstudie i innovasjon og ledelse har vi fått en spesiell interesse for medarbeidernes rolle i slikt innovasjonsarbeid, og hvordan vi som ledere kan samhandle med disse medarbeiderne for å skape nødvendig tilslutning til innovasjonsprosesser i vår sektor. På bakgrunn av dette ble følgende problemstillingen formulert; «Hvordan samhandler ledere med sine medarbeidere for å skape tilslutning til innovasjonsprosesser, med mål om ny praksis i kommunal omsorgssektor». Vår studie er basert på en kvalitativ forskningsmetode. Vi har gjennomført dybdeintervjuer med 7 respondenter, både ledere og prosjektmedarbeidere, i en kommune på Østlandet, hvor man har gjennomført et innovasjonsprosjekt knyttet til velferdsteknologi. Vi har benyttet en pragmatisk tilnærming i vår forskning, med teori som retter fokus på tilslutning gjennom samhandling, meningsskaping og meningsledelse, innenfor et Human Resource- og symbolsk perspektiv. Gjennom vår analyse og fortolkning av datamaterialet i studien finner vi at det trer frem noe som kan betegnes som et overordnet narrativ for lederne og medarbeiderne som har vært involvert i prosjektet vi har studert, hvor man har et felles fokus på behov og nytte for kommunens innbyggere. Lederskapet som ligger til grunn for tilslutning til dette narrativet oppfattes å være preget av materiell innramming hvor handlingsplaner og tid fremstår som dimensjoner som kan utfordre meningsskaping og tilslutning til prosjektet. Samtidig finner vi beskrivelser av en lederatferd og samhandling som blant annet legger vekt på frivillig deltakelse, autonomi og involvering i beslutninger, ros og anerkjennelse, åpenhet og tillit, humor og lekenhet, som fremstår å være viktige faktorer for at medarbeiderne likevel finner mening i å engasjere seg i dette.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.titleDet skal ikke så mye til, eller…? En studie av hvordan ledere gjennom samhandling kan skape tilslutning til innovasjonsprosesser i kommunale helse- og omsorgstjenesternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record