Show simple item record

dc.contributor.authorBergsland, Gro Synnøve
dc.date.accessioned2018-04-13T08:07:46Z
dc.date.available2018-04-13T08:07:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493988
dc.description.abstractDenne mastergradsoppgaven retter søkelyset på IOP og vurdering for læring. Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad IOP blir anvendt i lærerens vurderingspraksis. Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn i oppgaven er teori om sosiokulturell læringssyn, vurdering, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Teoridelen vil også omhandle regelverk knyttet til vurderingsforskriften og IOP. Dette danner grunnlaget for oppgavens diskusjon og drøfting. For å få et bredere innblikk i tematikken har jeg i datainnsamlingsfasen valgt å kombinere spørreundersøkelse med dybdeintervjuer. Resultatene viste at lærere både i planlegging- gjennomføring- og evalueringsfasen, anvender IOP som redskap i deres vurderingspraksis i varierende grad. Dette er bekymringsfullt da det kan se ut til at ikke alle elever får realisert sine rettigheter jf. opplæringslova §5-1,og §3-1, slik det i utgangspunktet er lovfestet (Opplæringslova, 2006). Tidligere forskning gjennomført av blant annet Riksrevisjonens Undersøkelse av spesialundervisning i grunnskolen (2011), og Barneombudets rapport Uten mål og mening? (2017) viser til funn som samsvarer med mine resultater.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectvurderingspraksisnb_NO
dc.titleVurdering for læring og IOPnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record