Show simple item record

dc.contributor.authorPaulsen, Mette Martinsen
dc.contributor.authorKristiansen, Cathrine
dc.date.accessioned2018-03-19T09:47:15Z
dc.date.available2018-03-19T09:47:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490972
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema: Denne avhandlingen er en del av det kvalitative forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark. Med utgangspunkt i prosjektets innsamlede datamateriale har vi sett nærmere på ungdoms beskrivelse av egen selvoppfatning, som er tema for denne avhandlingen. Vår interesse for frafallsproblematikken kom tidlig i dette masterstudiet. Vi har begge bakgrunn som ferdig utdannede lærere, og synes dermed tematikk knyttet til skole er spesielt interessant. Unges selvoppfatning kan ha innvirkning på skoledeltakelse, og tematikken kan derfor knyttes til frafallsproblematikken. Problemstilling: Hvordan beskriver ungdom egen selvoppfatning i ulike sosiale arenaer? Hvordan er koblingen mellom skoledeltakelse, selvoppfatning og ungdommers deltakelse i ulike sosiale arenaer? Metode: Vår problemstilling har ordlyden «hvordan beskriver ungdom», og vi har derfor gått inn i hver ungdoms unike historie. Vi har valgt ut historiene til 14 forskjellige informanter. For å kunne si noe om hvordan ungdommene ser på seg selv, og deretter se om det finnes kobling mellom selvoppfatning på ulike sosiale arenaer og skolegang, har vi analysert intervjuer. Vi har selv ikke utført intervjuer av våre informanter, men vi har vært heldige og fått tilgang til datamaterialet som allerede foreligger i forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark». Vår metode består i hovedsak derfor av tekstanalyse. I tillegg til intervjuer har vi brukt erindringsnotater for å få et bredere og forståelse av informantenes historier. Resultater: I denne avhandlingen har vi tatt utgangspunkt i et underliggende mønster i datamaterialet. Etter å ha gjennomført våre analyser og drøfting har vi funnet at koblingen mellom skoledeltakelse, selvoppfatning og deltakelse på andre sosiale arenaer, er av betydning. Vi har sett at deltakelse i fritidsinteresse og trygge vennskap kan styrke selvoppfatningen, som igjen kan virke positivt på skoledeltakelse. Når vi har sett nærmere på de som er skoledeltakere og de som har kommet tilbake å på skolebenken da det andre intervju ble gjennomført, ser vi flere faktorer som kan ha virket positivt for at de er skoledeltakere. Flere av informantene forteller om et stort nettverk av venner, og om gode og sterke vennskapsbånd. I tillegg snakker flere mye om sine fritidsinteresser, og enkelte sier også direkte hvordan fritidsinteressen har hjulpet dem i skolesammenheng. De positive ringvirkningene som trygge vennskap og deltakelse i fritidsinteresser gir, kan være svært avgjørende for at nettopp disse informantene er skoledeltakere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectselvoppfatningnb_NO
dc.titleI mine og dine øyne. En studie om koblingen mellom ungdommers selvoppfatning, skoledeltakelse og deres deltakelse på andre sosiale arenaernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber152.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record