Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelby, Lene
dc.date.accessioned2018-03-12T14:28:56Z
dc.date.available2018-03-12T14:28:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490157
dc.description.abstractUnge menneskers opplevelse og erfaringer i møte med NAV er det denne masteravhandlingen handler om. Tittelen på avhandlingen; Ung møter Nav, er en kvalitativ studie som har til hensikt å skaffe innblikk i noen unges egne opplevelser, og beskrivelser av sitt møte med NAV. Samtidig vil disse beskrivelsene, kunne være med på å bevisstgjøre hvordan NAV ansatte møter unge de kommer i kontakt med. Avhandlingen er et delprosjekt i det longitudinelle prosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark», og baserer seg på observasjoner fra feltarbeid, samt 5 intervjuer; tre jenter og to gutter, som alle deltar på kurs hos NAV. Unge som oppsøker NAV for hjelp, er en sammensattgruppe med ulik bakgrunn, kompetanse og helse (Strand, Bråthen, & Grønningsæter, 2015), og de utgjør en stor gruppe i sosialhjelpsstatistikken i Norge, noe som vekker politisk bekymring (Statistisk sentralbyrå, 2017). NAV er derfor pålagt å innrette sine tjenester slik at alle brukere av NAV skal få bistand på en effektiv og hensiktsmessig måte. Dette innebærer at NAV må sikre gode tjenester, både til de som har enkle oppgaver å løse, og til de med mer sammensatte behov (Stene, Eriksen, Ihme, Sæther, & Pedersen, 2014). For å kunne dekke disse behovene er den norske velferdsstaten preget av gradvis etablerte ordninger over en hundreårsperiode, deriblant utviklingen av NAV. Drivkraften i denne utviklingen er kampen for universalisme, og felles ansvar for et bedre samfunn for alle (Gram, 2011). Som vi ser er både politikere og forskning opptatt av hvordan noen unge er i en bevegelse enten på vei inn i, eller på vei ut av samfunnet, og hvordan NAV møter dette. Problemstillingen; Hvordan opplever noen unge sitt møte med NAV? Søker via observasjonsdata og intervjuer å se nærmere på mønstre som skjer i møtet mellom unge og NAV, og hvordan vi kan forstå disse. Avhandlingen drøfter samhandlingen som finner sted på kurset i lys av det moderne og det postmoderne synet i sosiologisk teori, kritisk teori, samt forskning på feltet, for å kunne se mulige forklaringer og tendenser som fremtrer. Resultatene viser at utfordringer som går igjen hos flere unge i denne studien, er mangelen på formell kompetanse, lite mestringsfølelser og dårlig økonomi. Noen sliter med motivasjonen, snur døgnet, har dårlige erfaringer med skolen og flere har vokst opp i familier med begrensede ressurser. Opplevelsen av å møte NAV som en glassvegg, og opplevelser av ensidige krav om en form for sysselsetting ble sentrale oppdagelser i forhold til vanskeligheter noen av informantene møtte på. En god relasjon til hjelperen viser seg å stå sentralt, samtidig som flere vil ha behov for tettere oppfølging og bistand som bidrar mot skole eller arbeid..nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNAVnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.titleUng møter NAV En kvalitativ studie av noen unges erfaringer i møte med NAVnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderthe Authornb_NO
dc.source.pagenumber115 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel