Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Mari Winkler
dc.date.accessioned2018-01-25T12:52:04Z
dc.date.available2018-01-25T12:52:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479670
dc.description.abstractMasteravhandlingen kan best beskrives som en prosess på jakt etter nye uttrykk og arbeidsmetoder. Den er en søken etter kompetanse samt et nytt ståsted som pedagog og designer. Det skapende arbeidet starter med tegning og grafisk design med elever. I eget arbeid trer ulike fenomen fram som opplevelser og overraskelser i møter med ståltråd, og hva den skaper av linjer og skyggevirkninger, sammen med andre materialer. Avhandlingen har et kvalitativt utgangspunkt, og hører hjemme i en hermeneutisk fenomenologisk tradisjon. Tilnærmingsmåtene, som er både teoretiske og praktiske, utfyller hverandre, knyttes sammen avslutningsvis i drøftingsdelen. Som pedagog og utøvende innen grafisk design, er det med fotfeste i begge profesjonene jeg har gått løs på arbeidet. Problemområdet i avhandlingen er forankret i et kritisk syn på den utstrakte digitaliseringen i skolen, og innvirkningen dette kan ha i eget fag. Avhandlingen tar tak i hva mine elever og jeg sammen, i vekselvirkning, kan bidra med til undervisning, i form av nye uttrykksformer, arbeidsmetoder og kreative prosesser. For å finne svar på dette har det foregått undersøkelser gjennom skapende arbeid i interaksjon mellom det digitale og det materiale. Den utvalgte teorien baserer seg på Framtidens Skole representert via Ludvigsenutvalget, som påpeker behovet i skolen for kreativitet, praktisk kunnskap, fagovergripende kompetanse, metakognisjon og selv-regulert læring, å kunne forske og skape, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning. Som fundament bæres avhandlingen av estetisk og didaktisk teori som omhandler det skapende mennesket, begrepet kreativitet, syn på estetikk og estetiske læreprosesser. Forskningen baserer seg på funn i det skapende arbeidet med elevene i den første av fire faser. De resterende faser er basert på eget skapende arbeid med materialer og uttrykk. Funnene drøftes og kobles til problemområdet og teori. Avslutningsvis er det ingen klar konklusjon. Drøftingen består av tendenser og retninger som knyttes til om nyervervet kunnskap kan bidra inn i Framtidens Skole. Kan jakten på nye uttrykk gi et verdifullt bidrag tilbake til klasserommet?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjecttegningnb_NO
dc.subjectgrafisk designnb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.subjectkreative prosessernb_NO
dc.titleI interaksjonen mellom det digitale og det materiale : Hva kan veksling mellom undervisning og eget skapende arbeid i interaksjon mellom det digitale og det materiale, bidra til av nye uttrykksformer, arbeidsmetoder og kreative prosesser?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holder© Copyright The Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber105 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel