Show simple item record

dc.contributor.authorLåver, Janne Cecilie Øvrevold
dc.contributor.authorSvensen, Katrine
dc.date.accessioned2017-11-06T12:57:21Z
dc.date.available2017-11-06T12:57:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464270
dc.description.abstractHensikt med og bakgrunn for studien: Hensikten med denne studien har vært å utforske hvorfor feilmedisinering under anestesi skjer. Feilmedisinering er et alvorlig helseproblem som truer pasientsikkerheten verden over, og som nylig er satt på dagsordenen via WHOs siste pasientsikkerhetskampanje. Gjennom litteratursøk ble det ikke funnet artikler som spesifikt omhandlet årsaker til feilmedisinering, kun om forekomst og ulike typer feil, samt retningslinjer og intervensjoner for å unngå feilmedisinering under anestesi. Metode: Datamaterialet for studien var avviksmeldinger omhandlende feilmedisinering fra to anestesiavdelinger ved et sykehus på Østlandet. Det ble benyttet et utforskende kvalitativt design og data ble analysert ved bruk av dokumentanalyse. Funn: Det ble identifisert fem kategorier av årsaker til at feilmedisinering under anestesi skjer: Svikt i forberedelser, mangelfull årvåkenhet, samarbeidsproblemer, uro og annet/ukjent årsak. Disse kategoriene var igjen inndelt i 17 subkategorier. Hovedvekten av medvirkende årsaker til feil lå i svikt i forberedelser, deretter kom mangelfull årvåkenhet. De fleste av hendelsene inneholdt både individuelle og systemårsaker til feil. Materialet sett under ett viste et bilde av variasjon. Ved å dele hendelsene inn i kompleksitetsgrupper kom mønstre tydeligere fram. Konklusjon: Det konkluderes med at feilmedisinering under anestesi er komplekst, og svært mange ulike årsaker medvirker til at det skjer. Det må skapes en kultur der alle medarbeidere har en holdning til at sikkerhetsorienterte rutiner og prosedyrer er viktig for å unngå feilmedisinering. Om forekomsten av feilmedisinering under anestesi skal senkes kreves et systematisk arbeid rettet både mot systemet og individet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectFeilmedisineringnb_NO
dc.subjectAnestesinb_NO
dc.titleFeilmedisinering under anestesi. Dokumentanalyse av medvirkende årsaker beskrevet i avviksmeldingernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record