• Kvinners erfaringer med en uventet induksjon – en kvalitativ studie 

      Øren, Christin; Øvrum, Ane-Karine (Master thesis, 2022)
      Introduksjon: Induksjon av fødsel er den vanligste medisinske fødselsintervensjonen og er et økende fenomen på verdensbasis. Det finnes i dag lite kvalitativ forskning på hva slags erfaringer kvinner har med induksjon og ...