• Hvor ble det av fellesskapet? 

      Tønnesen, Camilla Helmersen (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke hvordan språket i del tre som omhandler karrierekompetanse i det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning kan kommunisere ulike virkelighetssyn. Språk er først og fremst ...