• "Jeg bare går og spør på Rema" 

      Røed-Larsen, Trine (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven handler om karrierelæringsaktiviteten jobbskygging i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Problemstillingen går på hvordan aktiviteten brukes i faget, med forskningsspørsmål om hvordan skolene jobber ...