• Min kompetanse - et selvevalueringsverktøy 

      Omnes, Mette (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om hvordan ti ansatte fra to bedrifter i karriereveiledningsfeltet erfarer selvevalueringsverktøyet Min kompetanse i bruk og hva de blir bevisste på i dialog i fokusgruppe-intervju med sine ...