• Du er ikke syk - du mangler kompetanse 

      Nicolaysen-Page, Tove (Master thesis, 2022)
      Oppgavens mål har vært å belyse hvordan ‘problemet’ nedsatt funksjonsevne fremstilles i sentrale styringsdokumenter som omhandler utdanning og arbeid. For å få til dette har jeg benyttet Carol Bacchis What’s the problem ...