• Valg eller læring ? Ja takk begge deler! 

      Phillips, Trude Skarstein (Master thesis, 2021)
      Temaet for masteravhandlingen er gruppeveiledning som utgangspunkt for karrierelæring frem mot valg av høyere utdannelse. Den teoretiske rammen er sosiokulturell karrierelæringsteori knyttet til karrierelæring og valg. ...