• Kvalitet i karriereveiledning for minoritetsspråklige innvandrere 

      Kristoffersen, Trond Kent Olvar (Master thesis, 2023)
      I denne masteravhandlingen har jeg foretatt en kritisk analyse av rapporten Kvalitet i karriereveiledning i skolen (HK-dir 2022) og kap. 1 av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (Kompetanse_Norge 2020b). ...