• Mi historie - di karriere 

      Høgi, Ann Helen (Master thesis, 2023)
      NAV Kontaktsenter (NKS) er, saman med NAV-kontora, NAV si førsteline, og eit av dei største og mest avanserte kontaktsentera i Noreg. I 2022 hadde rettleiarane 5,4 millionar brukarmøter. Samfunnsoppdraget til NAV er å gi ...