• Karrierelæring, et sammensatt ord 

      Colijn, Sijke Johanna (Master thesis, 2022)
      Dette er en kvalitativ studie om lærerens forståelse av begrepet karrierelæring. Målet er å finne ut hvordan lærere forstår begrepet karrierelæring og hvordan de tilpasser og bruker karrierelæring i praksis for å bidra til ...