• Det magiske ordet er: Jeg vil! 

      Bjørge, Guro Brønstad (Master thesis, 2021)
      Det er de viktigste menneskene som har funnet frem til temaet til denne masteroppgaven, nemlig de den handler om. Etter fire kvalitative, semistrukturerte intervjuer, ble både problemstilling og forskningsspørsmål forkastet, ...