Show simple item record

dc.contributor.authorBolkesjø, Torjus
dc.contributor.authorLie, Kjetil
dc.contributor.authorAskeland, Knut Arne
dc.coverage.spatialBokn
dc.coverage.spatialTysvær
dc.date.accessioned2008-07-30T09:14:15Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:20:06Z
dc.date.available2008-07-30T09:14:15Z
dc.date.available2017-04-20T06:20:06Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439450
dc.description.abstractI slutten av november 2005 blei Telemarksforsking-Bø engasjert for å gjennomføre ei konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing mellom Bokn og Tysvær. Som ein del av utgreiinga er denne kortrapporten utarbeida, som eit samandrag til hovudrapporten. På same måte som i hovudrapporten, omfattar kortrapporten skjematiske oversyn over fordelar og ulemper ved ei eventuell kommunesamanslåing. Argumentlista er naturleg nok ikkje uttømmande, men gjev ei god oppsummering av det som i utgreiinga blir trekt fram som argument for og i mot ei eventuell kommunesamanslåing. Ein eventuelt samanslått kommune vil få godt og vel 10 000 innbyggarar, medan folketalet på Bokn vil utgjere under 8 % av folketalet i ”Nye Tysvær” ut frå innbyggartala i dag. Søndre del av Tysvær med Kårstøanlegget og det store interkommunale næringsområdet for gassbasert og annan industri i Gismarvik, er truleg eit område med stort potensial for vidare utvikling. Dette saman med dei nye vegsambanda til Karmøy (T-sambandet) og lengre fram i tid Rogfast til Stavanger, vil truleg gjere dette området meir attraktivt både for næringsutvikling og busetting enn det er i dag. Dette sett i forhold til spørsmålet om kommunesamanslåing, gjer at det er argument både for og mot.no
dc.language.isonnono
dc.publisherTelemarksforsking Bøno
dc.subjectKommunesammenslåingerno
dc.subjectKommuneøkonomino
dc.titleBokn og Tysvær - single eller saman? : konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing : kortrapportno
dc.typeReportno


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record