Recent Submissions

 • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 

  Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja (Working paper, 2015-04-20)
  Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
 • Oppsummering politikere. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 

  Hjelseth, Anja; Kallager, Per Kristian Roko (Working paper, 2015-05-06)
  Telemarksforsking har på oppdrag fra Regionråd Dalane gjennomført SWOT-analyser for kommunene i regionen. Disse er Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund.
 • Kommunereformen og Nesset kommune. Kan Nesset bestå som egen kommune? 

  Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
  Telemarksforsking har vurdert om Nesset kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
 • Kommunereformen og Rauma kommune. Kan Rauma bestå som egen kommune? 

  Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
  Telemarksforsking har vurdert om Rauma kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
 • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

  Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Brandtzæg, Bent Aslak; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-12)
  Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
 • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 

  Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2015-03-20)
  Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
 • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

  Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-02-13)
  Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
 • Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 

  Hjelseth, Anja; Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-05-18)
  Romsdal regionråd har ønsket å få utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det er gjort gjennom fire delrapporter om samfunnsutvikling, økonomi, tjenesteyting og lokaldemokrati, samt denne ...
 • Oppsummering administrasjon. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 

  Hjelseth, Anja (Working paper, 2015-03-04)
  Telemarksforsking har på oppdrag fra Regionråd Dalane gjennomført SWOT-analyser for kommunene i regionen. Disse er Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund.
 • Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 

  Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-03-27)
  Telemarksforsking har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative kommunestrukturmodeller for Horten kommune. Disse er: Horten + Re + Holmestrand + Hof, Horten + Tønsberg + Nøtterøy + Tjøme, Horten + Tønsberg. I ...
 • Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 

  Lunder, Trond Erik; Eika, Brynjulv (Research report, 2015-03-27)
  Telemarksforsking har gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser ...
 • Inntekter og utgifter i hyttekommuner 

  Borge, Lars-Erik; Ellingsen, Winfried; Hjelseth, Anja; Leikvoll, Gunn Kristin; Løyland, Knut; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2015-01-12)
  Bakgrunnen for dette prosjektet er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å kartlegge hyttekommuners inntekter og utgifter knyttet til hyttebeboere som er folkeregistrert bosatt i andre kommuner. Formålet ...
 • Deling av Tysfjord kommune. Supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten 

  Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2014-10-15)
  Dette notatet er et supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten. Notatet tar mer grundig for seg vurdering rundt deling av Tysfjord kommune, vurdert ut fra økonomi, tjenesteproduksjon, ...
 • Utredning av kommunestruktur i Numedal. Forstudie for Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal 

  Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2014-12-10)
  Kommunestyrene i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal fattet i mai 2014 vedtak om å gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing av de tre kommunene. Kommunestrukturspørsmålet har i Numedal ...
 • Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 

  Brandtzæg, Bent Aslak; Vardheim, Ingvild (Working paper, 2014-11-11)
  Som en del av arbeidet med kommunereformen i Nome kommune, har Telemarksforsking fått i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse. Nome er en kommune som pendlingsmessig og kulturelt har tilknytning i ulike retninger. ...
 • Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 

  Lunder, Trond Erik (Working paper, 2014-10-16)
 • Utfordringer og muligheter ved Froland skole. Kostnader, organisering og tilbud til elevene 

  Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-09-29)
 • Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013. Nasjonale tall for kontroll i henhold til barnehageloven § 14 a 

  Lunder, Trond Erik (Working paper, 2014)
  Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet er å presentere nasjonale gjennomsnittstall for personalkostnader pr. heltidsplass som kan benyttes ved kontroll av ikke-kommunale barnehagers bruk av ...
 • Skolestruktur i Stange kommune 

  Lie, Kjetil; Støren, Helge; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-06-26)
  Rapporten er en utredning av skolestruktur i Stange kommune. Vi har utført analyser og gjort vurderinger knyttet til økonomi, drift, kapasitet og samfunnsmessige forhold. Elevtalls- og befolkningsutvikling på kommunenivå ...
 • Hvordan gjennomføre en kommunesammeslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger 

  Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2014-08-26)
  Høsten 2014 settes det i gang regionale prosesser med sikte på å få på plass en ny kommunestruktur. Alle landets kommuner er invitert til å starte arbeid for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. ...

View more