Show simple item record

dc.contributor.authorDewey, Tony
dc.date.accessioned2016-01-20T11:19:35Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:25Z
dc.date.available2016-01-20T11:19:35Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:25Z
dc.date.issued2016-01-20
dc.identifier.citationDewey, T. Fysisk aktivitet hos ungdomsskoleelever - En oppgave om motivasjon i kroppsøving som fører til mer fysisk aktivitet i fritiden hos ungdomsskoleelever. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438707
dc.description.abstractProblemstilling To hypoteser. 1. Dersom elevene er interesserte i en idrett eller aktivitet på skolen, vil de oppsøke disse på fritiden. 2. Kroppsøvingselevene føler at lærerne ikke gjør dem nysgjerrige på idretter eller aktiviteter som de har i kroppsøving. Teori Studien innbefatter teoriene ”Self Determination Theory” (Deci & Ryan, 1985) og ”self-efficacy” (Bandura, 1997). Viser også til forskjellige rapporter som stortingsmelding 16, frafall i idretten og nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet. Metode Det ble brukt kvantitativ spørreundersøkelse. Det ble delt ut 208 spørreskjemaer, og alle disse ble besvart. Resultater Resultatene fremstår under hvert punkt som er tatt ut fra spørreskjemaet. Punktene er: Aktive/inaktive, forbedring av kroppsøvingskarakter, skolens betydning for at elevene er aktive på fritiden, nysgjerrighet til faget, interessen til å prøve nye aktiviteter, viktigheten og populariteten til faget, testing av ferdigheter, tilpasset opplæring og idretten er en del av den jeg er. Diskusjon Resultatene blir drøftet opp mot læringsklima, kroppsøvingslærers rolle, motivasjon, og mestring. Konklusjon Dette studiet viser at en del av elevene kunne tenke seg å prøve en idrett eller fysisk aktivitet, dersom de opplevde det spennende i kroppsøving. Tilfellet er at dette har skjedd med svært få elever. Det er helt klart at skolene har et forbedringspotensial på dette området.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectMotivasjon
dc.subjectlærerens rolle
dc.subjectmestringsforventning
dc.subjectselvbestemmelsesteorien
dc.subjectkroppsøving
dc.titleFysisk aktivitet hos ungdomsskoleelever - En oppgave om motivasjon i kroppsøving som fører til mer fysisk aktivitet i fritiden hos ungdomsskoleelever.
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi330
dc.subject.nsi333


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record