Show simple item record

dc.contributor.authorStøylen, Pål
dc.date.accessioned2016-10-28T13:32:14Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:24Z
dc.date.available2016-10-28T13:32:14Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStøylen, P. På jakt etter meining: Ei kulturanalyse av kva tilnærming norske jegerar har til elgjakt. Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438705
dc.description.abstractDenne masteroppgåva gjer ein kulturanalyse av kva tilnærming ulike jegerar har til elgjakt. Ho tek utgangspunkt i tre jaktlag, i kategoriane bygdejegerar, byjegerar og leigejegerar. Sentrale funn i samanlikninga av desse er ein del likskapar og ein felles etos som ser ut til å gjelda for jegerane på tvers av bakgrunn i dei ulike jaktlaga. Analysen startar med å drøfta skilnadar kring verdsetjing av kjøtet og jaktterrenget som kontekst. Ved å nytta sosialisering som analytisk perspektiv får vi innblikk i korleis bygdejegeren har ei særeiga sosialisering inn i jaktlaget, mens by- og leigejegerane har vorte introduserte til jakt på andre vis. Samstundes vert den uformelle sosialiseringa i jaktlaga framheva som ein viktig faktor i jegeropplæringa. Mot slutten skildrar oppgåva idealtypane «spenningsjegeren» og «opplevingsjegeren», og eg argumenterer for at det er større individuelle skilje mellom jegerane enn mellom dei tre kategoriane.
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectelgjakt
dc.subjectkulturanalyse
dc.titlePå jakt etter meining: Ei kulturanalyse av kva tilnærming norske jegerar har til elgjakt
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi220


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record