Show simple item record

dc.contributor.authorHelgestad, Liv Jorunn
dc.date.accessioned2014-12-15T13:47:35Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:07:03Z
dc.date.available2014-12-15T13:47:35Z
dc.date.available2017-04-19T13:07:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHelgestad, L. J. "Kjempefint!": Om dialogen innenfor formativ vurdering i skolen og i eget skapende arbeid. Master thesis, Telemark University College, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438697
dc.description.abstractDialogen er sentral i interaksjon med andre mennesker i ulike kontekster. I denne masteroppgaven undersøkes dialogens potensiale for læring innenfor formativ vurdering i undervisningssammenheng og hvordan dialogen påvirker eget skapende arbeid. Via sosiokulturelle læringsteorier belyses hvordan interaksjon med andre kan åpne opp for refleksjon og læring knyttet til praktisk arbeid. Innen formativ vurdering synliggjøres hvordan «Vurderingsstopp» kan nyttes som pedagogisk verktøy både for elev og lærer. Elevene kan gjennom dialogen som finner sted innenfor den formative vurderingsformen reflektere og gjøre egne valg i prosessen under arbeid med oppgaver. Lærer kan nytte denne innsikten i elevenes læreprosesser for å konstatere hvor eleven er sin læringsprosess og tilpasse undervisning etter dette. Vurderingsstopp sees også som et verktøy for å fremme elevenes motivasjon i arbeidet frem mot ferdig produkt. Med maskinstriking som utgangspunkt for eget skapende arbeid synliggjøres dialogen og hvordan den i påvirker prosessen knyttet til eget skapendearbeid. Undersøkelsen viser at dialogen er avhengig av konteksten eller praksisfellesskapet utøver er en del av for at den skal være konstruktiv. Som deltaker i sosiale sammenhenger kan deltager vanskelig frisette seg fra dialogen. Gjennom refleksjon i og over egen praksis gjøres valg, konsekvensen av dette blir at dialogen fortsetter.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectdialog
dc.subjectformativ vurdering
dc.subjectskapende arbeid
dc.subjectskolen
dc.title"Kjempefint!": Om dialogen innenfor formativ vurdering i skolen og i eget skapende arbeidno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record