Show simple item record

dc.contributor.authorTessem, Agnete Dale
dc.date.accessioned2015-02-11T11:50:10Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:59Z
dc.date.available2015-02-11T11:50:10Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTessem, A. D. Appropos: Utvikling av fag-applikasjon til kunst og håndverk og analyse av elevers meningsskaping i multimodal tekst. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438692
dc.description.abstractMed utgangspunkt i kunst og håndverksfaget undersøker oppgaven hvordan elever leser og skaper mening i multimodale tekster. Det å delta i et moderne samfunn forutsetter en kompleks tekstkompetanse. Barn og unge må lære å omgås tekster på stadig nye måter, i ulike medier og til ulike formål. Dette stiller nye krav og forventninger til skole og opplæring, noe som gjenspeiles i Læreplanen Kunnskapsløftet fra 2006. Internasjonalt brukes ofte begrepet literacy om evnen til å forstå, bruke og produsere tekster på meningsfullt vis. Begrepet omfatter også evnen til å ”lese” og ”skrive” i flere modaliteter enn bare skrift. På bakgrunn av dette har problemstillingen vært: På hvilke måter skaper elever mening i multimodale tekster? Implisitt i problemstillingen ligger et spørsmål om hvilke forhold som bør ligge til grunn for å kunne utvikle multimodale tekster, samt hvilke didaktiske konsekvenser det medfører. For å få en forståelse av feltet og fenomenet er det tatt utgangspunkt i teoristudier og eget praktisk estetisk arbeid. Arbeidet består av design og utvikling av en fag-applikasjon for iPad med tema farger. Det er benyttet kvalitative undersøkelser bestående av egne refleksjoner av praktisk arbeid, observasjoner av elevers bruk av applikasjonen, samt intervju av elever om deres opplevelse av design og innhold. Analysedelen tar utgangspunkt i Van Leeuwens tanker om samspill og kohesjon i multimodale tekster. Drøftingen kobler funn fra eget praktisk estetisk arbeid, resultater fra intervju, egne observasjoner og oppgavens teorikapittel. ABSTRACT How do students make use of multimodal texts? This master thesis explores how pupils read and make sense of different types of texts, both verbal –text, illustrations and the interaction with multimedia tablets, like the iPad. Modern society demands an understanding of complexity in texts, a fact that influences school curriculums as well as the way we view text in everyday life. The Norwegian National Curriculum of 2006 considers digital competences as one of the five basic skills, which should be addressed in every subject. By designing an iPad-based application in Art and Design, based on the theories of Van Leeuwen this Master-thesis explores how pupils read complex text, how they interact with the tablet-media and if this way of teaching gives a higher degree of cohesion and motivation.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectkunst og håndverk
dc.subjectmultimodale tekster
dc.subjectdidaktikk
dc.subjectfag-applikasjoner
dc.titleAppropos: Utvikling av fag-applikasjon til kunst og håndverk og analyse av elevers meningsskaping i multimodal tekstno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record