Show simple item record

dc.contributor.authorAmari, Morteza
dc.date.accessioned2016-07-21T07:29:38Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:47Z
dc.date.available2016-07-21T07:29:38Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:47Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationAmari, M. Digital billedskaping. Master thesis, Telemark University College, 1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438679
dc.description.abstractI denne oppgaven rettes søkelyset på læringsaspektet ved bruk av teknologi i billedskapende arbeid. Utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir store utfordringer for faglærerutdanningen innenfor formgivning, kunst og håndverk. Vi lever i en verden der nesten alle visuelle uttrykk går gjennom en digital prosess. Arkitektur, industridesign, TV, tidsskrifter, aviser, intemett, CD-ROM m.m. er enten heldigitale eller de har gått gjennom en digital prosess. Teknologiutviklingen har psykologiske og sosiale konsekvenser for samfunnet. Faget kunst og håndverk er ikke et unntak. I følge lærerplanen av 1997 skal IT gjennomføres i alle fag i grunnskolen. Fagplanen for faglærerutdanningen av 1998 legger også vekt på IKT. Dette er teoretiske utforminger av lærerplaner og sier lite om den praktiske betydningen ved innføring av teknologi i faget kunst og håndverk. Oppgavens mål er å belyse hvilke muligheter og begrensninger bruk av teknologi gir i billedskapende arbeid. Dette vil diskuteres i lys av ulike syn på læring og teknologi. Oppgaven i sin helhet blir tilgjengelig på intemett, med tittelen "DIGIT AL BILLEDSKAPING". Innsamlet data av digitale bilder (elevers, høgskolelæreres og egne) blir lagt frem ved presentering av oppgaven i form av printerutskrifter. Disse blir også tilgjengelig på intemett i sin digitale form. Jeg vil her takke mine veiledere Steinar Kjosavik og Linda Strømme for deres faglige veiledning. Ellers vil jeg takke mine nærmeste som har støttet meg og bidratt til oppmuntring i den krevende prosessen.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectdigital billedskaping
dc.subjectbilledskaping
dc.subjectteknologi
dc.subjectkunst og håndverk
dc.titleDigital billedskapingno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record