Show simple item record

dc.contributor.authorNorlander, Kristine
dc.date.accessioned2015-01-20T14:37:15Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:40Z
dc.date.available2015-01-20T14:37:15Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNorlander, K. Mobilfotografiet: Undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøy. Master thesis, Telemark University College, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438671
dc.description.abstractI denne rapporten dokumenteres store deler av arbeidet med mobilfotografiet som skapende uttrykk på bildedelingstjenesten Instagram1. Egne erfaringer holdes opp mot data innhentet fra en gruppe superbrukere fra hele verden. Videre gjør jeg rede for en utprøvning i skolen der jeg undersøker hvordan man kan ta i bruk smarttelefonen og Instagram i en didaktisk kontekst2. Parallellt med det praktiske arbeidet har jeg satt meg inn i teoretisk fagstoff jeg synes var relevant for problemområdet. Estetiske læringsprosesser blir et grunnleggende utgangspunkt der jeg forsøker peke på hvordan disse blir aktivisert i eget problemfelt. Deretter gjør jeg rede for hvordan senere tids utvikling av læringsteorier kan relateres til undersøkelsen, og løfter frem noen sentrale begrep innenfor visuell kultur i et digitalt kommunikasjonssamfunn som oppleves aktuelle. Den teoretiske delen avsluttes med en fenomenologisk tilnærming til fotografiet. Til sist gir jeg en oppsummering, noen refleksjoner rundt og svar på problemstillingen. Oppgavens problemområde tilhører vår visuelle samtid der omfanget av kommunikasjon med bilder stadig vokser. Digitale medier gjør det lettere både å produsere og å dele bilder, og dette delingsperspektivet er noe som særlig gjelder for dagens oppvoksende generasjon. Den elevmassen jeg til daglig forholder meg til i videregående skole bruker smarttelefonen som et kommunikasjonsverktøy på et langt mer avansert plan i dag enn for 5 år siden. Smarttelefonen er blitt et verktøy som gjør det enkelt å fotografere og dele bilder, og sosiale bildedelingstjenester på nett er en betydelig del av dagens ungdomskultur. Når jeg skal undervise i visuelle kunstfag, ser jeg det som sentralt å kjenne til den visuelle kulturen mine elever er en del av.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectmobilfotografier
dc.subjectmobiltelefon
dc.subjectsmarttelefon
dc.subjectskapende verktøy
dc.subjectfotografier
dc.titleMobilfotografiet: Undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøyno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record