Show simple item record

dc.contributor.authorLevinsen, Åse Karin
dc.date.accessioned2015-01-28T13:10:18Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:35Z
dc.date.available2015-01-28T13:10:18Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLevinsen, Å.K. Levende skjønnhet. Master thesis, Telemark University College, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438664
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan egne skjønnhetsopplevelser i hagearbeid kan få begrep og innhold som løfter dem inn i en faglig kontekst. Jeg søker å utvikle karakteristika ved skjønnhetsopplevelse og skjønnhetsbegrep som har relevans for fagfeltet formgivingsfag og for tverrfaglig undervisning i videregående skole. Bakgrunn for valg av tema har i seg impulser fra økologisk tankegang og forholdet mellom menneske og natur. I den teoretiske tilnærmingen til problemområdet kobles skjønnhetsopplevelsene til kunstfaglig orientering og inspirasjon, naturfilosofi og aktuelle forståelser av estetikk. Det har vært nødvendig å undersøke ulike faglige innfallsvinkler for å få kunnskap og inspirasjon til å bestemme problemområdet og for å kunne tilføre skjønnhetsopplevelsene som undersøkes faglig relevans. Gjennom en kvalitativ metode og en fenomenologisk tilnærmingsmåte har jeg foretatt en undersøkelse gjennom iscenesettelse av et todelt kunstrelatert felt, som jeg kaller skapende arbeid del 1 og skapende arbeid del 2. Skapende arbeid del 1 foregår i min hage hvor deler av den er operasjonalisert til formålet. Iscenesettelsen består av at jeg ved hjelp av tre roller, som representerer tre ulike faglige blikk ved hagearbeidet, dyrker og steller planter i sesongen fra mai til oktober. Prosessen blir dokumentert gjennom foto, video og dagboknotater. Datamaterialet tas gjennom en omfattende analyse- og tolkingsprosess hvor to viktige funn utkrystalliserer seg i form av et skjønnhetsbegrep og fire karakteristika ved det. I skapende arbeid del 2 bygger jeg videre på skapende arbeid del 1 og iscenesettelsen består i at jeg arbeider kunstrelatert med funn og datamateriale fra del 1 i et installasjonsuttrykk. I installasjonen uttrykker jeg erkjennelser av skjønnhetsopplevelser gjennom objekter hvor jeg har anvendt både levende planter og digitale medier. Jeg har brukt hele prosessen min som grunnlag for didaktiske refleksjoner, der jeg støtter meg til John Dewey sin teori om estetisk erfaring med vekt på interaksjonen mellom en organisme og miljøet. Jeg reflekterer over relasjonen mellom elev og natur sett i forhold til den generelle delen av læreplanen samt tverrfaglighet sett i forhold til rammeverk for skolen. Didaktiske refleksjoner avsluttes med konkrete tanker rundt anvendelse av egen prosess tilpasset skolens virksomhet. Avslutningsvis sammenfatter jeg oppgaven som helhet med kritiske refleksjoner.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectestetikk
dc.subjectskapende arbeid
dc.subjectskjønnhetsopplevelser
dc.subjectdidaktiske refleksjoner
dc.titleLevende skjønnhetno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record