Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGerhardsen, Heidi Brun
dc.date.accessioned2015-02-10T14:23:51Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:33Z
dc.date.available2015-02-10T14:23:51Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGerhardsen, H. B. Antropomorfe uttrykk med skulptur i leire: En undersøkelse av antropomorfismens didaktiske og visuelle uttrykkspotensial. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438663
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om antropomorfismens didaktisk og visuelle uttrykkspotensial. Det vil si hvordan man kan lage visuelle antropomorfe uttrykk, og hvilket potensial antropomorfisme kan ha for undervisning i formgivning, kunst og håndverk. Antropomorfisme handler om å påføre menneskelige egenskaper på dyr og gjenstander. Antropomorfe uttrykk innenfor samtidskunst inkluderer ulike tolkninger av forhold mellom menneske og dyr, og visualiseres ofte gjennom hybrider med elementer fra menneske og dyr. Problemstillingen handler om hvordan man kan lage antropomorfe uttrykk. Denne problemstillingen undersøkes gjennom tre tilnærmingsmåter: teoristudier, analyse av utvalgte antropomorfe uttrykk og gjennom eget skapende arbeid. Teoristudiet danner en overordnet ramme for undersøkelsesområdet. Her blir antropomorfisme behandlet i forhold til tre aktuelle kontekster: didaktikk, kunsthistorie og samtidskunst. Gjennom analyse av utvalgte samtidskunstverk forsøker jeg å finne kjennetegn på antropomorfe uttrykk. Dette gjør jeg gjennom å dele opp kunstverkene etter momenter som har betydning for uttrykket. Jeg tar utgangspunkt i visuelle endringsgrep (som er basert på retoriske endringskategorier) for å beskrive hva kunstnerne gjør for å forandre på uttrykket. Funnene fra analysen peker på at underliggjøring er et virkemiddel som blir mye brukt i antropomorfe samtidskunstverk. Samtidig er de tvetydige assosiasjonene som oppstår i de antropomorfe kunstverkene et viktig kjennetegn. Disse kjennetegnene trekker jeg videre i eget skapende arbeid, der jeg gjennom to ulike retninger lager antropomorfe uttrykk med skulptur i leire. Funnene og erfaringene fra analyse og eget skapende arbeid danner grunnlaget for den didaktiske refleksjon. Her spør jeg etter hvilket didaktisk anvendelsespotensial antropomorfisme kan ha i undervisning i formgivning, kunst og håndverk. Å ta i bruk antropomorfisme i undervisning mener jeg kan være et hensiktsmessig grep eller redskap for å nærme seg elevenes livsverden. Gjennom å tilføre menneskelige egenskaper på dyr eller gjenstander kan et vanskelig tema gjøres mer tilgjengelig. Dette kommer av at antropomorfismen kan skape litt avstand fra problemet (Langholm, 2012, s. 45). Å arbeide med antropomorfe uttrykk gjennom bruk av visuelle endringsgrep kan styrke elevenes evner til å formidle et visuelt budskap. En kjennskap til det visuelle språkets grammatikk er et vesentlig utgangspunkt i dette arbeidet. Visuelle endringsgrep kan sees på som en strategi for å redigere og forandre på det visuelle uttrykket på mange ulike måter. Antropomorfe uttrykk med skulptur i leire: En undersøkelse av antropomorfismens didaktiske og visuelle uttrykkspotensial
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectantropomorfisme
dc.subjectuttrykk
dc.subjectundervisning
dc.subjectskapende arbeid
dc.titleAntropomorfe uttrykk med skulptur i leire: En undersøkelse av antropomorfismens didaktiske og visuelle uttrykkspotensialno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel