Show simple item record

dc.contributor.authorØstby, Morten
dc.date.accessioned2012-06-01T09:56:11Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:56:52Z
dc.date.available2012-06-01T09:56:11Z
dc.date.available2017-04-19T12:56:52Z
dc.date.issued1979-06-08
dc.identifier.citationØstby, M. Om konstruksjon av feiltrær ved hjelp av datamaskin. Hovedoppgave, Norges Tekniske Høgskole, 1979
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438610
dc.description.abstractVi har i denne rapporten beskrevet og vurdert fire metoder for konstruksjon av feiltrær ved hjelp av datamaskin. De fire metodene er Synthetic Tree Model (STM), CAT-code, Lapp og Powers metode og RIKKE fra Risø. Vi har ikke gått inn på metodenes programmer, men sett på algoritmene som ligger til grunn for programmene og vurdert deres evne til å konstruere korrekte feiltrær. Rapporten innledes med en generell beskrivelse av feiltreanalyse, og deretter følger et kapittel om hver av metodene. Ved hjelp av algoritmene til CAT-code og Lapp og Powers metode har vi manuelt konstruert to feiltrær for et prosess-system. CAT-code bygger i vesentlig grad på STM. Desisjonstabellene i CAT-code er ikke annet enn en mer hensiktsmessig måte å oppgi feiltransferfunksjonene i STM. I STM er behandlingen av løkker mangelfull. CAT-code skal kunne takle både forover- og tilbakekoplinger, men som vi har vist, er ikke dette alltid tilfelle for foroverkoplinger. STM er konstruert for elektriske systemer, mens CAT-code er utvidet til også å beskrive mekaniske komponenter. Felles for begge metodene er at de ikke tar hensyn til tidssekvenser og tidsforsinkeiser i systemer. Programmene for STM og CAT-code er tilgjengelige. De to andre metodene vi har undersøkt er ikke ferdig utviklet. Lapp og Powers metode er konstruert for kjemiske prosesser og har nok sin styrke på dette området, selv om den skal kunne løse feiltrær også for andre typer systemer. Metoden har det særtrekk at den først konstruerer en modell ut fra systemets blokkdiagram og så konstruerer feiltreet ut fra modellen. RIKKE er vel det mest ambisiøse systemet i undersøkelsen. Kanskje er algoritmene og modellene blitt for innviklede og omfattende, for metoden har ennå ikke vist seg anvendelig på virkelige systemer. RIKKE er basert på en interaktiv bruk som skal gjøre metoden så rask og effektiv at en kan følge opp forandringer i en konstruksjonsfase med stadig nye feiltrær. Både Lapp og Powers metode og RIKKE skal kunne løse feiltrær for sekvensielle systemer og for systemer med tidsforsinkelse. Lapp og Powers metode er ikke tilgjengelig, mens RIKKE kan kjøpes av forskningsinstitusjoner. Automatisk feiltrekonstruksjon vil aldri kunne oppheve de svakheter feiltreanalysen har som metode. Hendelsene i feiltreet blir fortsatt sett på som uavhengige. Komponentenes mulige tilstander er begrenset til normal funksjon og feil, og det er like vanskelig å oppdrive nok data om komponentene slik at en kan foreta en fornuftig kvantitativ evaluering av feiltreet. De fleste feiltrær konstruert ved de metodene vi har sett på, blir inkoherente. Algoritmene som brukes i programmene er av vesentlig betydning for det endelige feiltreet. Men det er like viktig at komponentmodellene som brukes i konstruksjonen er av beste kvalitet. Det bør legges mye arbeid i å konstruere korrekte og komplette komponentmodeller. Automatisk konstruksjon av feiltrær er kommet for å bli, men vil nok aldri gjøre manuell konstruksjon overflødig. Det vil bli konstruert nye system med uforutsatte vanskeligheter som datamaskinene ikke kan takle . Da er det godt å kunne ty til den menneskelige hjerne. Vi tror at feiltrekonstruksjon ved hjelp av datamaskin kan bli et nyttig supplement til konvensjonell feiltrekonstruksjon. Datamaskinene er hurtige,og ved hjelp av dem kan konstruktøren lage feiltrær for ulike topphendelser og bruke feiltrærne til å få bedre innsikt i systemet. Eller han kan sette datamaskinen til å gjøre den rutinemessige delen av konstruksjonen og få frigjort tid til å konsentrere seg om de vanskeligere sidene ved systemet han analyserer.no
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectfeiltrær
dc.titleOm konstruksjon av feiltrær ved hjelp av datamaskin
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holderCopyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi411no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record